Težko se je opredeliti katero pisarniško pohištvo in katera oblika delovnih prostorov je primernejša, ker na njihovo oblikovanje vpliva veliko dejavnikov. Vsak tip ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Pisarne tipa ‘open space’ spodbujajo komunikacijo, kreativnost ter inovativnost in drugačnega tipa pisarn si v določenih podjetjih (npr. oglaševalskih agencijah) praktično ne moremo predstavljati. Zagovorniki tega tipa pisarn svojo izbiro opravičujejo tudi s stroškovno politiko. Po drugi strani pa je v odprtem tipu pisarn zaznati veliko motečih faktorjev. Prehrupno okolje in pomanjkanje zasebnosti sta dva dejavnika, ki ne vplivata najbolje na počutje zaposlenih, še posebej na tiste, ki so bolj introvertirane narave. Določeno stopnjo zasebnosti in delno zmanjšanje hrupa je mogoče doseči s pregradnimi stenami med delovnimi mesti, vendar te ne morejo v popolnosti izničiti omenjenih motenj v odprtih pisarnah. Poleg tega v omenjenem tipu pisarn obstaja večja možnost nalezljivosti bolezni, ki v današnjem času dolgega in stresnega delovnika niso zanemarljiva stvar. V nasprotju z odprtimi pisarnami je prednost samostojnih pisarn v tem, da omogočajo več zasebnosti in je v njih manj motečih dejavnikov, kar pripomore k učinkovitosti zaposlenih. Negativna stran samostojnih pisarn pa so višji stroški in nižja stopnja sodelovanja, kar lahko vodi do slabšega vzdušja v podjetju in manj je možnosti za inovacije ter ustvarjalnost. Spremembe v načinu dela, mišljenja in tehnološki razvoj pa narekujejo tudi drugačne oblike delovnih mest, kot smo jih vajeni, in se oddaljujejo od klasičnega videza delovnega mesta. V velikih mednarodnih podjetjih se na primer odločajo za delovna mesta, ki si jih zaposleni delijo. Vse več zaposlenih namreč delo opravlja od doma ali pa v najrazličnejših prostorih podjetja glede na to, kje se najbolje počutijo. V skladu s tem je pomembno izbrati pohištvo, ki je mobilno in ima možnost prilagajanja glede na posameznika. Torej je pri oblikovanju  poslovnih prostorov idealno iskati neko vmesno pot oziroma kombinacijo lastnosti obeh tipov pisarn, ki zaposlenim omogoča najoptimalnejše pogoje za dobro počutje in opravljanje dela.