Občinakrško 3 Min

Projektant: Neža Perger mag.inž.arh.

Fotografija: Robert Novak