Košzasmeti Systemtronic Drop 9

Kolekcijo lahko dopolnite s pokrovom, ki delno skrije odpadke in je označen z vinilnim piktogramom za njihovo razvrstitev na steklene, organske, splošne, odpadni papir, plastiko ali aluminij.