E1e268db Cef1 93fd 3a71 C4be87791430 Min

Kot odziv na spreminjajoči se način našega dela in nujno potrebo po ukrepanju proti uničevanju podnebja, vam predstavljamo teme, katere postavljajo nove standarde tako glede trajnosti kot vsestranskosti.

»KROŽNO« POHIŠTVO

Krožno pohištvo se nanaša na pohištvo, oblikovano in proizvedeno po načelih krožnega gospodarstva. To pomeni, da je pohištvo ustvarjeno s poudarkom na trajnosti, učinkoviti rabi virov in zmanjšanju količine odpadkov. Krožno pohištvo je del širšega gibanja za odmik od tradicionalnega linearnega modela “vzemi, naredi, odstrani” in se pomaknite k bolj krožnemu pristopu, ki daje prednost nenehni uporabi, ponovni uporabi in recikliranju materialov. Z načeli krožnega gospodarstva lahko pohištvena industrija prispeva k zmanjševanju odpadkov, ohranjanju virov in blaženju vpliva na okolje.

 

Normo Min
Stol Profim Normo je dober primer ti krožnega pohištva. Že izdelan iz reciklirane plastike in aluminija, se lahko preprosto razstavi in ponovno reciklira. Lahko rečemo, da je stol neskončne uporabe.

OBLIKOVANJE PROSTORA

Trajnostno načrtovanje prostora vključuje načrtovanje in organizacijo prostorov s poudarkom na okoljski odgovornosti, učinkovitosti virov in dobrem počutju uporabnika, ne glede na to, ali gre za pisarno, stanovanjski prostor ali javno površino. Ta spodbuja modularno zasnovo prostorov, ki jih je mogoče preprosto nagraditi, kar spodbuja dolgo življenjsko dobo in zmanjšuje potrebe po zamenjavi.

 

Revo Min
Kolekcija Profim Revo dopušča skoraj neomejeno število konfiguracij. Se prilagaja glede na prostor in namembnost. Sledi principu modularne zasnove, torej se lahko elemente dodaja ali odvzema in po potrebi spremeni kompozicijo, kar zmanjšuje potrebo po zamenjavi.

OBLIKOVANJE POHIŠTVA

Okoljska trajnost pri oblikovanju pohištva je ključni vidik odgovornih in naprednih praks v industriji. Trajnostno oblikovanje pohištva vključuje upoštevanje vpliva materialov, proizvodnih procesov in življenjskega cikla izdelka na okolje. Spodbuja izbiro recikliranega ali predelanega materiala, kar zmanjšuje povpraševanje po novih virih. Prav tako zagovarja minimalno količino odpadkov z optimizacijo porabe materiala in recikliranjem ali ponovno uporabo ostankov materiala.